Artykuły

Artykuły
Renta

19 maj, 2022 -

Renta

Renta to szczególnego rodzaju świadczenie odszkodowawcze przysługujące osobie, która doznała poważnej szkody na zdrowiu, przewidzianej w k.c.

Przepisy ustawy przewidują przyznanie renty w trzech przypadkach:

  • jeżeli poszkodowany stracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy,
  • jeżeli zwiększyły się jego potrzeby,
  • jeżeli zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość.

Rodzaje rent:

  • renta wyrównawcza szkód o charakterze trwałym,
  • renta z tytułu utraconego dochodu,
  • renta płatna w następstwie śmierci poszkodowanego (tzw. alimentacyjna),
  • renta jako jednorazowe odszkodowanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, skontaktuj się z nami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.