Artykuły

Artykuły
Odszkodowanie/zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

19 maj, 2022 -

Odszkodowanie/zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Kodeks cywilny określa żądania, z jakimi mogą występować określone osoby w przypadku, gdy wskutek doznanych obrażeń lub w wyniku rozstroju zdrowia osoba poszkodowana zmarła. Ustawa uznaje obecnie następujące roszczenia odszkodowawcze:

  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, temu kto je realnie poniósł,
  • rentę, jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec występującego z roszczeniem lub gdy zmarły dobrowolnie i stale dostarczał mu środki utrzymania, (w tym przypadku jednak tylko wtedy, gdy za przyznaniem renty przemawiają zasady współżycia społecznego,
  • odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
  • zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny z tytułu doznanej przez nich krzywdy.

Należy zaznaczyć, iż można się domagać zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej jedynie w stosunku do zdarzeń mających miejsce od sierpnia 2008 r., tj. od czasu gdy w/w roszczenie zostało wprowadzone na skutek nowelizacji Kodeksu cywilnego. Z w/w roszczeniami mogą wystąpić z osobna wszystkie osoby bliskie osoby zmarłej, gdyż ich sytuacji po śmierci może być całkiem inna od pozostałych osób bliskich, np. małoletnich dzieci po śmierci rodziców, rodziców po śmierci dzieci, brata po śmierci siostry.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, skontaktuj się z nami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.