Artykuły

Artykuły
Odszkodowanie za szkody w rolnictwie

07 cze, 2022 -

Odszkodowanie za szkody w rolnictwie

Jak pomagamy uzyskać odszkodowania za szkody w rolnictwie? Do kancelarii zgłosił się rolnik, który na skutek przerwy w dostawie prądu i braku zasilania wentylatorów w chlewni stracił całą hodowaną przez siebie trzodę chlewną. W wyniku tego zdarzenia świnie się udusiły. Ponadto klient poniósł koszt utylizacji zwierząt. Rolnik nie miał dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek powstania szkody w powyższej sytuacji. Czy powinien otrzymać odszkodowanie? Pracownicy naszej kancelarii podjęli próbę uzyskania go dla hodowcy.

Na etapie postępowania przedsądowego skierowano do zakładu energetycznego wezwanie do zapłaty. Nie zostało ono uznane. Zakładu energetyczny stwierdził, że nie odpowiada za powstałą szkodę z dwóch powodów. Po pierwsze z uwagi na to, że przerwa w dostawie prądu nastąpiła na skutek siły wyższej – silnego wiatru, który przewrócił drzewo na linię energetyczną. Po drugie powstała awaria mieściła się w granicy dopuszczalnej przerwy wskazanej w umowie zawartej z zakładem energetycznym.

Co dalej?

Rolnik razem z prawnikami naszej kancelarii zdecydował się na skierowanie sprawy za szkody w rolnictwie do sądu, aby uzyskać należne odszkodowanie. Prawnicy kancelarii wskazywali, że okoliczności, na które powoływał się zakład energetyczny nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej za wyżej wymienione szkody.

Sąd pierwszej instancji podzielił argumentację naszych prawników i zasądził na rzecz rolnika należne mu odszkodowanie. Uznano przy tym, że hodowca zwierząt przyczynił się w połowie do powstania szkody, ponieważ nie posiadał wymaganego przepisami prawa zabezpieczenia alarmowego na wypadek przerwy w dostawie prądu.

Finał sprawy

Zakład energetyczny złożył od wyroku apelację do sądu drugiej instancji. Apelacja została oddalona. Sąd drugiej instancji także podzielił argumentację naszych prawników. Tym samym ostatecznie zakład energetyczny musiał zapłacić na rzecz rolnika odszkodowanie w wysokości połowy wartości padniętej trzody chlewnej. Łączna wartość odszkodowania uzyskanego dla rolnika przez naszych prawników wyniosła ponad 90 000 zł.

SPRAWA ZA SZKODY W ROLNICTWIE ZA DARMO DLA ROLNIKA?

TAK! Kancelaria EXEPTIS, dzięki profesjonalnej obsłudze, znajomości prawa jak i długoletniej współpracy z rzeczoznawcami z różnych dziedzin jest wstanie poprowadzić każdą sprawę bezkosztowo dla klienta. Przy Podpisaniu Aneksu klient jest zwolniony z każdej opłaty. Co to znaczy dla klienta Exeptis? Brak ryzyka – przy przegranej sprawie klient  nie ponosi kosztów, jak i również brak zamrożonych pieniędzy jeśli sprawa jest wygrana. Analiza sprawy dla klienta Exeptis również jest Za Darmo! Sprawdź jak pomagamy rolnikom!

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.