Artykuły

Artykuły
Odszkodowanie po wichurach? Orkan „Grzegorz” – jak pomogliśmy?

03 sie, 2022 -

Odszkodowanie po wichurach? Orkan „Grzegorz” – jak pomogliśmy?

Jak pomagamy uzyskać odszkodowanie po wichurach? Przeczytaj przykład naszego klienta, który ucierpiał przez orkan „Grzegorz”.

Postępujące zmiany klimatyczne skutkują także powstaniem wcześniej niespotykanych zjawisk pogodowych w Polsce. Wyjątkowo silne wiatry nawiedzają co jakiś czas Polskę, ale orkanu Grzegorz i Ksawery  Nasi klienci na pewno nie zapomną!

W małej miejscowości w pobliżu polsko-niemieckiej granicy orkan Grzegorz i Ksawery w krótkim odstępie czasu spustoszyły prawie wszystkie gospodarstwa. Osoby nie tylko potraciły domy i budynki gospodarcze ale również stracili zwierzęta, sprzęt i maszyny gospodarcze. Spotkanie z klientami przebiegało w ogólnej rozpaczy i bólu po stracie czasami majątku swojego całego życia jak i poczuciem braku perspektyw na przyszłość.

Jak wycenia odszkodowanie po wichurach Zakład Ubezpieczeń?

Jeden  z wielu naszych  klientów poszkodowanych w tamtym czasie stracił dach nad budynkiem mieszkalnym. Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na stan techniczny budynku. Wycenił dom pomniejszając o tak zwaną amortyzację. Dodatkowo w związku z sytuacją w danym regionie, rząd wspomógł poszkodowanych specjalnym Zasiłkiem Celowym. Zakład ubezpieczeń przyjął pomoc Państwa jako część odszkodowania i również pomniejszył wypłatę o kwotę zasiłku. Reasumując wszystkie kwoty, zakład ubezpieczeń  zlecił wypłatę odszkodowania w wysokości : 456,44 zł na odbudowę DACHU!!!

Czytaj do końca, tam znajdziesz wyrok z ostateczną kwotą!

Co zrobił nasz klient poszkodowany przez orkan „Grzegorz”?

Nasz klient nie przyjął ugody lecz zwrócił się z prośbą o pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania do naszej firmy Exeptis kancelaria prawna. Już na wstępie wiedzieliśmy, iż kwota odszkodowania jest nie do przyjęcia! Kwota ugody również nie była warta chwili namysłu.

Czy można pomniejszać odszkodowanie po wichurach o zasiłki państwowe?

NIE!!! Polisa Rolnicza OC lub Polisy budynków powinny być weryfikowane osobno. Jakąkolwiek pomoc otrzyma osoba poszkodowana nie można i zakład ubezpieczeń nie ma takiego prawa pomniejszać wypłaty. Ogólne warunki umowy (OWU) zawierają dokładne informacje o wysokościach, kwotach jak i również zakresie ubezpieczenia.

Amortyzacja – o co z tym chodzi?

Zakład ubezpieczeń wycenia poszczególne budynki w gospodarstwie na kwotę rzeczywistą na dzień podpisania umowy. Przy zaistnieniu szkody ma prawo również do amortyzacji, jednak NA TO TRZEBA ZWRÓCIĆ szczególną nie od początku budowy lecz od momentu podpisania polisy ubezpieczeniowej.

Dla firmy EXEPTIS art. 68 USTAWY  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
nie budzi wątpliwości, gdyż wnika z niego wprost (cyt.): „jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się również faktyczne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody.

W tym przypadku zakład ubezpieczeń wyliczył amortyzację na 70%  i wypłacił kwotę odszkodowania pomniejszając sumę o kwotę amortyzacji.

Jak skorzystał klient dzięki współpracy z nami?

Dzięki temu, iż klient trafił do Nas od razu po szkodzie mogliśmy pokierować sprawą od początku. Zwróciliśmy uwagę na zebranie odpowiednich dokumentów oraz zwrócić uwagę na zdjęcia szkody. Pomogliśmy klientowi przygotować również wniosek i opis szkody do zakładu ubezpieczeń tak aby jak najbardziej zabezpieczyć naszego klienta.

Chcesz się dowiedzieć jakie istotne dokumenty potrzebujesz do zgłoszenia, aby uzyskać odszkodowanie po wichurach? Poniżej znajdziesz listę.

Dokumenty istotne dla sprawy:

-zdjęcia sprzed szkody

-zdjęcia dokumentujące zakres szkody ( z każdej strony z różnej perspektywy)

-dokumenty z policji lub/oraz straży pożarnej potwierdzające szkodę

– kosztorys odbudowy,

-rachunki

Jakie zakończyła się sprawa?

Czy warto korzystać z naszych profesjonalnych usług? Każda sprawa dla Nas jest ważna. W sprawach odszkodowawczych jesteśmy liderem. Dzięki doświadczeniu wiemy o jaką kwotę walczymy. Zaraz zobaczysz wyrok z Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim!

Istotne jest, iż Nasz klient nie ponosił kosztów prowadzenia sprawy sądowej!

Sprawa „zadarmo”?

TAK! Kancelaria Exeptis – dzięki profesjonalnej obsłudze, znajomości prawa oraz długoletniej współpracy z rzeczoznawcami z różnych dziedzin – jest w stanie poprowadzić każdą sprawę bezkosztowo dla klienta. Jest on zwolniony z jakichkolwiek opłat przy podpisaniu aneksu. Co to dla niego oznacza? Przede wszystkim brak ryzyka, bo przy przegranej sprawie nie ponosi on kosztów, a także brak zamrożonych pieniędzy, jeśli wygra. Analiza sprawy przez pracowników naszej kancelarii również jest za darmo!

A TERAZ WYROK SĄDU! CZY DLA CIEBIE RÓŻNICA W KWOCIE RÓWNIEŻ JEST SZOKUJĄCA?

Kliknij, by pobrać wyrok sądu!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!