Artykuły

Artykuły
Nowe przepisy drogowe – co musisz wiedzieć?

22 wrz, 2022 -

Nowe przepisy drogowe – co musisz wiedzieć?

Nowe przepisy drogowe weszły w życie od 17 września. Nie tylko zmienił się taryfikator mandatów, lecz również będziesz narażony na wyższe mandaty. Chcesz dowiedzieć się jakie zmiany w przepisach drogowych zaszły od września? Przeczytaj nasz artykuł. Poniżej znajdziesz najbardziej istotnie zmiany przepisów drogowych, za które możesz nie tylko otrzymać dodatkowe punkty karne, lecz również zapłacić podwójny mandat.

Nowe przepisy drogowe – recydywa

Pierwszą zmianą przepisów drogowych jest zmiana sposobu kasowania punktów karnych. Punkty będą obowiązywać przez dwa lata. Wcześniej był to jeden rok. Likwidacja szkoleń, które umożliwiały zmniejszenie liczby przyznanych punktów karnych.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie tzw. recydywy w przypadku popełnienia najpoważniejszych wykroczeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku kolejnego złamania przepisów drogowych należących do tej samej grupy na przestrzeni dwóch lat licząc od ostatniego wykroczenia, nałożony zostanie mandat karny w podwójnej wysokości.

Recydywą objęte będą następujące przekroczenia prędkości.

 • 31 do 40 km/h – zamiast 800 zł, mandat wyniesie 1 600 zł,
 • 41 do 50 km/h – zamiast 1 000 zł, mandat wyniesie 2 000 zł,
 • 51 do 60 km/h – zamiast 1 500 zł, mandat wyniesie 3 000 zł,
 • 61 do 70 km/h – zamiast 2 000 zł, mandat wyniesie 4 000 zł,
 • 71 km/h i więcej – zamiast 2 500 zł, mandat wyniesie 5 000 zł.

Oprócz przekroczenia prędkości, podwójne karanie będzie dotyczyć także innych obszarów ruchu np.

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – zamiast 1500 zł, mandat wyniesie 3000 zł,
 • złamanie zakazu wyprzedzania – zamiast 1000 zł, mandat wyniesie 2000 zł,
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – zamiast 1500 zł, mandat wyniesie 3000  zł,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – zamiast 2500 zł, mandat wyniesie 5000 zł,
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – zamiast 1500 zł, mandat wyniesie 3000 zł.

Więcej punktów karnych

Zmianie przepisów drogowych uległa również maksymalna ilość punktów karnych jakie mogą zostać przyznane jednorazowo kierowcy wzrośnie z 10 do 15. Taka ilość punktów może zostać przyznana m.in. za:

 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu,
 • spowodowanie wypadku drogowego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Nowe przepisy drogowe to także zmiana taryfikatora punktów karnych za przekroczenie prędkości. Uważaj na drodze, zmianie również w przepisach drogowych uległa ilość punktów, które możesz otrzymać za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów),
 • 11 do 15 km/h – 2 punkty karne,
 • 16 do 20 km/h – 3 punkty karne,
 • 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych,
 • 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych,
 • 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (wcześniej było 6 pkt.),
 • 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (wcześniej było 8 pkt.),
 • 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych,
 • 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych,
 • więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Wyższe mandaty

Zmiana taryfikatora mandatów za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – mandat w wysokości 50 zł
 • 11 km/h do 15 km/h – mandat w wysokości 100 zł,
 • 16 km/h do 20 km/h – mandat w wysokości 200 zł,
 • 21 km/h do 25 km/h –  mandat w wysokości 300 zł,
 • 26 km/h do 30 km/h – mandat w wysokości 400 zł, 
 • ponad 30 km/h – mandat w wysokości 800 zł,
 • ponad 40 km/h – mandat w wysokości 1 000 zł,
 • powyżej 50 km/h – mandat w wysokości 1 500 zł,
 • ponad 60 km/h – mandat w wysokości 2 000 zł,
 • ponad 70 km/h – mandat w wysokości 2 500 zł.

Wyżej wymienione zmiany przepisów drogowych weszły w życie już 17 września. Jeśli chcesz uniknąć naprawdę wysokich kar lepiej ściągnij nogę z gazu. Życzymy spokojnej jazdy oraz braku mandatów.