Artykuły

Artykuły
Mity o upadłości konsumenckiej

14 paź, 2022 -

Mity o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to dość nowe zagadnienie dla większości społeczeństwa. Krąży o niej wiele nieprawdziwych informacji. W tym wpisie obalimy mity o upadłości konsumenckiej!

Popularne mity na temat upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka nie jest dla osób posiadających nieruchomość

Nie jest to prawdą! Mimo że posiadasz nieruchomość, możesz ogłosić upadłość. W rzeczywistości nigdy nie stanowiło to żadnych
przeciwwskazań. Posiadanie jakiegokolwiek mienia nie zmienia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Mogę zatrzymać wszystkie moje nieruchomości

Niestety nie. Przy upadłości konsumenckiej pozbywasz się wszystkich zobowiązań, ale to nie oznacza, że pozostawiasz dla siebie nieruchomości.

Gdy ogłaszam upadłość, muszę uregulować w całości swoje
zobowiązania

Nie. Sąd przy upadłości konsumenckiej sporządza plan spłaty zadłużenia. Płatność jest rozkładana na okres od 1 roku do 7 lat. Sąd bierze pod uwagę aktualną sytuację osoby składającej wniosek i ustala indywidualnie harmonogram spłaty długu. Zazwyczaj obejmuje on 3 lata.

Mogę zgłosić upadłość konsumencką, gdy prowadzę działalność
gospodarczą

Nie. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, nie możesz zgłosić upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy mają zamkniętą drogę. Oprócz innych możliwości, jakie są dostępne w takiej sytuacji, można też zamknąć działalność i po jej zakończeniu ogłosić upadłość.

Jeśli mam umowę o pracę, to nie mogę ogłosić upadłości
konsumenckiej

To kolejny mit o upadłości konsumenckiej. Przy działalności gospodarczej nie ma możliwości ogłoszenia upadłości. Sytuacja jest jednak diametralnie inna przy umowie o pracę. Jeśli jesteś zatrudniony na stanowisku i masz podpisaną umowę o pracę, nie ma żadnych przeciwwskazań do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na podstawie Twoich zarobków zostanie ustalona wielkość miesięcznej raty.

Kwota raty miesięcznej przewyższy moje możliwości finansowe

Upadłość konsumencka jest ogłaszana po to, aby osoba, która popadła w długi przez sytuację niezależną od niej, mogła z nich wyjść. Celem ogłoszenia upadłości jest właśnie pomoc tym, którzy z powodu czynników zewnętrznych nie potrafią poradzić sobie z zadłużeniem.

Pierwszym krokiem jest stworzenie możliwości osobie pogrążonej w długach do wyjścia z sytuacji. Po to właśnie jest ustalany plan spłaty, aby każdy z nas wiedział, że mimo problemów będzie mógł rozpocząć od nowa bez żadnych zobowiązań i komorników. Dlatego też sąd bierze pod uwagę aktualne położenie danej osoby, jej możliwości zarobkowe oraz sytuację materialną.

Będę musiał płacić odsetki oraz inne koszty związane z zobowiązaniami

Nie. Sąd wszystkie Twoje zadłużenia sumuje i na ich podstawie ustala plan spłaty.

Upadłość konsumencka dużo kosztuje

Opłata za wniosek o upadłość konsumencką to kwota 30 zł. W porównaniu z długami, które obciążają daną osobę, jest to mała suma. Uiszczenie opłaty przedstawiamy wraz z wnioskiem.

Upadłość konsumencka nic nie zmienia

Zmienia wszystko. Nie masz już zajęć na koncie przez komornika ani nie musisz spodziewać się jego wizyt. Odsetki od nieopłaconych rat zostają zatrzymane, więc Twoje zadłużenie przestaje rosnąć. Po wyznaczonym okresie jesteś wolnym człowiekiem bez zobowiązań i w końcu możesz myśleć o swojej przyszłości. W pewnym sensie rozpoczynasz życie na
nowo.

Upadłość to jedyne rozwiązanie przy niezdolności finansowej

Otóż nie! Mimo wielu zalet takiego rozwiązania i jego oczywistych pozytywnych konsekwencji osoba, która posiada kredyty, ma również inne możliwości niż ogłoszenie upadłości konsumenckiej.