Klienci indywidualni

Marketing​

Podczas wykonywania naszych obowiązków kierujemy się wyłącznie dobrem naszych Klientów. Wychodzimy z założenia, że usługi prawne, które Państwu oferujemy powinny być wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

Jak to działa?

W czym pomagamy?

Udzielamy porad prawnych oraz konsultacji prawnych.

01

Sporządzamy pozwy i pisma procesowe, przygotowujemy Klienta do rozprawy w postępowaniu procesowym. Sporządzamy wnioski i odwołania od decyzji administracyjnych.

02

Bierzemy udział w negocjacjach ugodowych między stronami, przy zawieraniu umów lub porozumień.

03

Jakie usługi świadczymy?

Sprawy cywilne

 • sprawy z zakresu zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • sprawy spadkowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • negocjacje
 • porady prawne

Sprawy rodzinne

 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o rozwód
 • podział majątku
 • separacja
 • intercyza małżeńska
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi
 • sprawy związane z nieletnimi
 • sprawy o unieważnienie uznania dziecka
 • ustalenie ojcostwa
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, roszczenie o zachowek
 • negocjacje
 • porady prawne

Sprawy gospodarcze

 • rejestracja i wszelkie formalności związane z rejestrowaniem działalności gospodarczej
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych do umów w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, kasacji i innych
 • negocjacje
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • porady prawne

Sprawy z zakresu prawa pracy

 • przygotowywanie projektów umów o pracę
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę
 • mobbing
 • tworzenie regulaminów
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy
 • zastępstwo procesowe pracodawców i pracowników w zakresie sporów sądowych ze stosunku pracy

Sprawy administracyjne

 • skargi
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • porady prawne

Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami

 • analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa transakcji, umowy najmu i dzierżawy, umowy ustanowienia odrębnego prawa własności, umowy użyczenia, darowizny, umowy ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych i ich wykreślania
 • postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie
 • postępowania o zwrot utraconych lokali przez byłych właścicieli
 • postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi, związane ze zmianą właściciela, podziałem nieruchomości lub hipoteki
 • postępowania o zniesienie współwłasności oraz innych praw majątkowych, postępowania o dział spadku
 • postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców