Artykuły

Artykuły
Jak odzyskać należne odszkodowanie po pożarze gospodarstwa?

19 maj, 2022 -

Jak odzyskać należne odszkodowanie po pożarze gospodarstwa?

Pożary budynków gospodarczych, obór, stodół i maszyn rolniczych to częste tragedie w gospodarstwach rolnych. Wielu rolników płaci obowiązkowe ubezpieczenie OC, a już właściwie wszyscy dodatkowo ubezpieczają swoje gospodarstwo i inwentarz właśnie od pożaru.

Co zrobić i jak działać, gdy po tragedii ubezpieczyciel nie kwapi się do wypłacenia pełnej kwoty odszkodowania? Odzyskaj pieniądze z ubezpieczenia z pomocą specjalistów kancelarii Exeptis.

Ubezpieczyciel wypłacił minimalną kwotę za spaloną oborę

Rolnikowi w pożarze spłonęła obora. Inwentarz udało się uratować, ale budynek został zniszczony w stopniu wymagającym całkowitej rozbiórki i odbudowy.

Powołany przez ubezpieczyciela rzeczoznawca wycenił szkody na kwotę 30 tys. złotych. Kwota ta nie wystarcza jednak na odbudowę obory. Jednocześnie ubezpieczyciel postanowił nie przyjmować pełnej odpowiedzialności za skutki zdarzenia i wypłacił rolnikowi jedynie 15 tys. złotych odszkodowania. W uzasadnieniu odmowy wypłaty ubezpieczyciel powołał się na skomplikowane zapisy zawarte w umowie i częściowo obciążył winą rolnika za niedociągnięcia przeciwpożarowe w gospodarstwie. Ze względu na ochronę własnych interesów, ubezpieczyciel przedstawił również bardzo zaniżony kosztorysy odbudowy obory. Wniesione odwołanie zawierające pełną dokumentację konserwacji m.in. instalacji elektrycznej obory też zostało odrzucone przez ubezpieczyciela. Podobnie jak inne dowody wskazujące na brak winy rolnika. Na tym sprawa najprawdopodobniej by się zakończyła, gdyby poszkodowany rolnik nie zwrócił się o pomoc do profesjonalistów.

Wspólnie uzyskaliśmy ponad 80 tys. złotych odszkodowania

Poszkodowany rolnik poczuł się oszukany, dlatego zgłosił się do naszej kancelarii. Na co dzień pracujemy nad odzyskiwaniem odszkodowań dla rolników w wartości rzeczywiście poniesionych strat.

Wspólna praca nad dokumentacją, sporządzenie przy udziale naszych specjalistów nowego kosztorysu odbudowy oraz właściwa interpretacja umowy ubezpieczeniowej przyniosła oczekiwany skutek. W rezultacie zaangażowanie specjalistów kancelarii Exeptis doprowadziło do uzyskania na drodze postępowania sądowego pełnego odszkodowania za utracone dobra o wartości ponad 80 tys. złotych. Zasądzono również odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

Kolejne historie poszkodowanych rolników jasno pokazują, jak niezbędne jest wsparcie profesjonalistów w postępowaniu odszkodowawczym. Ubezpieczyciel zawsze będzie unikał wypłaty należnego odszkodowania w 100%, próbując ochronić się przed własnymi stratami. W takich sytuacjach rolnikom pozostaje batalia sądowa, w której eksperci kancelarii Exeptis mogą okazać się jedynym sposobem na wypłatę należnych pieniędzy. Skontaktuj się z nami!

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.