Artykuły

Artykuły
Co zamiast upadłości konsumenckiej?

17 paź, 2022 -

Co zamiast upadłości konsumenckiej?

Czy jest inna możliwość zamiast upadłości konsumenckiej? Czy możesz uwolnić się od długów w inny sposób? Przeczytaj całyy artykuł!

Co zamiast upadłości konsumenckiej?

Wiele informacji możesz uzyskać na temat upadłości konsumenckiej ale czy wiesz, że masz także inne możliwości wyjścia z problemów finansowych. Pierwszą możliwością, którą możesz rozpatrzyć jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania układowego przy złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości. Polega to na złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu i próbę „dogadania” się ze swoimi wierzycielami.

Dla kogo jest ta opcja?

Ten sposób przede wszystkim jest dla osób, które wpadły w problemy finansowe, lecz ich majątek przewyższa wartość zadłużenia. Jakie są mocne strony Postępowania układowego? Po pierwsze nie tracisz swojego majątku. Jeśli posiadasz dom, mieszkanie lub inne nieruchomości nie podlegają one sprzedaży przez syndyka masy upadłościowej pozostają w Twoim posiadaniu. Po drugie jakiekolwiek inne składników twojego majątku nie tracisz. Układ z wierzycielami ma na celu rozłożenia Twojego zadłużenia na raty takie, które jesteś w stanie spłacać.

Co może pójść nie tak?

Do układu potrzeba jednak dwóch stron. Na układ muszą zgodzić się obie strony. Wierzyciel, który już ściąga swoje należności niechętnie pójdzie na układ ze swoim dłużnikiem, który jest wypłacalny. Dla niego sytuacja, w której może mieć dłużnika do końca życia jest bardziej interesująca niż pójście na układ i stworzenie możliwości swojemu dłużnikowi wyjścia z sytuacji i ułatwienie wyjścia z zadłużenia. Postępowanie układowe ma swoje mocne strony, lecz również stwarza wiele problemów na które nie mamy wpływu i są uzależnione od woli wierzyciela.

Kwestionowanie zasadności roszczeń

Następną możliwością jest również kwestionowanie zasadności roszczeń banku bądź innych wierzycieli. W tym przypadku muszą zaistnieć trzy przesłanki:

  • Po pierwsze dłużnik już od jakiegoś czasu nie spłaca rat kredytowych lub pożyczkowych.
  • Po drugie bank bądź inny wierzyciel, który udzielił kredytu bądź pożyczki musi wypowiedzieć umowę kredytową lub pożyczkową.
  • Po trzecie najważniejsze bank lub wierzyciel wypowiadając umowę kredytową bądź pożyczkową naruszył procedurę związaną z wypowiedzeniem umowy kredytowej lub pożyczkową.

Na czym to polega? Jeśli bank lub inny wierzyciel naruszył procedury jest możliwość podważenia zasadności dochodzonego przez niego roszczenia związanego z wypowiedzeniem umowy o kredyt lub pożyczkę.

Co możesz zyskać?

Część dochodzonego przez bank lub innego wierzyciela może zostać uznane za bezzasadne i w takiej sytuacji część roszczenia lub nawet jej całość zostanie przedawnione. Dzięki takiej sytuacji jesteś w stanie pozbyć się nawet w całości swojego kredytu lub pożyczki. Oczywiście czy właśnie Ty masz możliwość wyboru tej drogi zależy od wielu czynników a często od przypadku. Przede wszystkim nie masz na to wpływu czy procedura banku została zachowana. Tutaj niestety trzeba już dokładnie zapoznać się z tekstem wypowiedzenia i przeanalizować go by ocenić czy bank lub inny wierzyciel nie złamał przewidzianych prawem procedur.

Jeśli masz pytania na temat upadłości konsumenckiej lub ciekawią Cię inne możliwości wyjścia z problemów finansowych wystarczy napisać wiadomość na adres biuro@exeptis.pl a nasi specjaliści rozwiążą każdy problem.